26.09.2013

Een bijzonder project

Niemand zal betwisten dat Douwe Egberts (D.E) een bekende naam is. Het koffie- en theebedrijf is een van de oudste ondernemingen in Nederland en kent een lange historie van maar liefst 260 jaar Op het gebied van marketing en design is D.E altijd een voorloper geweest.  

Een bijzonder initiatief  is dat van het bekende geschenkensysteem. D.E was een van de eerste bedrijven die het idee uitwerkte om klanten te binden door hen te belonen voor het kopen van de D.E-producten. Met elke aankoop spaarde een consument punten, die  vervolgens konden worden ingewisseld voor een geschenk in de D.E-winkel.  

Komend jaar bestaat het geschenkensysteem van D.E 90 jaar. Voldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar de oorsprong, de uitwerking en de geschiedenis van een van de oudste spaarsystemen in  de wereld.  

Namens DOCFactory zal Arne van Silfhout, die de opleiding "Master Design Cultures" heeft gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, dit onderzoek verrichten. Doel is om een onderzoeksrapport op te stellen dat informatie bevat aan de hand waarvan D.E, in het bijzonder het Heritage Center van D.E, de verwachte stroom aan vragen zal kunnen beantwoorden die los zal komen  als D.E in zijn (reclame-)uitingen aandacht zal schenken aan 90 jaar sparen.

Enerzijds zullen deze vragen beperkt zijn tot eenvoudige kwesties als het dateren van oude voorwerpen uit het geschenkensysteem, anderzijds zullen verschillende media D.E benaderen met verzoeken om achtergrondinformatie en illustratiemateriaal.

Het onderzoek naar het geschenkensysteem van D.E wordt uitgevoerd in het kader van het langdurige samenwerkingsverband dat Douwe Egberts en DOCFactory per 1 mei jl. zijn aangegaan. Onderdelen hiervan zijn het verder professionaliseren van het document- en informatiemanagement binnen D.E en het moderniseren van het Heritage Center, het kloppende historische hart van 260 jaar Douwe Egberts.

Terug

Nieuws

11.12.2018 Referentie Luchtverkeersleiding Nederland

In opdracht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft DOCFactory in 2018 de nieuwe selectielijst vervaardigd. 

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer