26.09.2013

Een bijzonder project

Niemand zal betwisten dat Douwe Egberts (D.E) een bekende naam is. Het koffie- en theebedrijf is een van de oudste ondernemingen in Nederland en kent een lange historie van maar liefst 260 jaar Op het gebied van marketing en design is D.E altijd een voorloper geweest.  

Een bijzonder initiatief  is dat van het bekende geschenkensysteem. D.E was een van de eerste bedrijven die het idee uitwerkte om klanten te binden door hen te belonen voor het kopen van de D.E-producten. Met elke aankoop spaarde een consument punten, die  vervolgens konden worden ingewisseld voor een geschenk in de D.E-winkel.  

Komend jaar bestaat het geschenkensysteem van D.E 90 jaar. Voldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar de oorsprong, de uitwerking en de geschiedenis van een van de oudste spaarsystemen in  de wereld.  

Namens DOCFactory zal Arne van Silfhout, die de opleiding "Master Design Cultures" heeft gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, dit onderzoek verrichten. Doel is om een onderzoeksrapport op te stellen dat informatie bevat aan de hand waarvan D.E, in het bijzonder het Heritage Center van D.E, de verwachte stroom aan vragen zal kunnen beantwoorden die los zal komen  als D.E in zijn (reclame-)uitingen aandacht zal schenken aan 90 jaar sparen.

Enerzijds zullen deze vragen beperkt zijn tot eenvoudige kwesties als het dateren van oude voorwerpen uit het geschenkensysteem, anderzijds zullen verschillende media D.E benaderen met verzoeken om achtergrondinformatie en illustratiemateriaal.

Het onderzoek naar het geschenkensysteem van D.E wordt uitgevoerd in het kader van het langdurige samenwerkingsverband dat Douwe Egberts en DOCFactory per 1 mei jl. zijn aangegaan. Onderdelen hiervan zijn het verder professionaliseren van het document- en informatiemanagement binnen D.E en het moderniseren van het Heritage Center, het kloppende historische hart van 260 jaar Douwe Egberts.

Terug

Nieuws

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer