Vincent Otto

Begin 2019 rondde Vincent de master Militaire Geschiedenis af aan de Universiteit van Amsterdam. Per toeval kwam hij in aanraking met DOCFactory, het bleek een bedrijf te zijn dat zeer goed aansluit bij zijn interesses.

Tijdens zijn bachelor en master opleiding heeft hij vooral ervaring opgedaan als gebruiker van archieven. Hij weet daarom als geen ander hoe belangrijk het is om een archief zo duurzaam en toegankelijk mogelijk te maken. Zijn nieuwsgierigheid is één van zijn sterkste punten. Elk archief kan interessante of belangrijke informatie bevatten die erop wacht ontdekt te worden door de lezer. Het op de juiste manier beheren van informatie in digitale of analoge archieven is iets wat voor iedere organisatie essentieel is om toegang tot de juiste informatie mogelijk te maken. Het is dan ook een interessante nieuwe uitdaging voor hem om de andere zijde van de archiefwereld “in te duiken”.

linkedin.com/in/vincentotto90/

Nieuws

20.09.2019 Referentie Yakult

Op verzoek van Yakult Europe BV heeft DOCFactory tijdelijk de dagelijkse nieuwsmonitoring, wekelijkse wetenschappelijke nieuwsmonitoring en maandelijkse productmonitoring verzorgd.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer