17.04.2019

Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken. De Gemeente Leiden zal vanaf dat moment geen analoog archief meer bezitten en volledig digitaal werken. In twee jaar tijd zal naar schatting ruim twee en halve strekkende kilometer archief door DOCFactory in goede, geordende en toegankelijke staat zijn gebracht.

Voordat kan worden begonnen met de daadwerkelijke bewerking van de verschillende archieven, moet op alle locaties het papieren archief worden onttrokken. De papieren dossiers liggen her en der verspreid bij de medewerkers. Zij ontvangen instructies aan de hand waarvan gefaseerd en in speciale sessies het papieren archief wordt verzameld. Nadat al het papieren archief is verzameld, volgt een controle om zeker te zijn dat al het archiefmateriaal is onttrokken. Wanneer er zekerheid is over de compleetheid van alle informatie per dienstonderdeel, start de bewerking van het archief. Archieven worden geselecteerd, waarna conform de regels van het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken het voor bewaring in aanmerking komende gedeelte van het archief wordt geïnventariseerd.

Het eindresultaat in 2021 bestaat er uit dat de Gemeente Leiden geen papieren archief meer in huis heeft. Daarnaast is het voor vernietiging in aanmerking gekomen archief extern opgeslagen en voorzien van vernietigingsjaren. Alle te bewaren archieven zijn geïnventariseerd en (vervroegd) overgebracht of tijdelijk extern opgeslagen.

Op de foto van links naar rechts: de heer Haci Ergun, senior-inkoper Servicepunt 71 Leiden,
de heer Ronald Molenaar, salesmanager Reisswolf Randstad BV, de heer Wim Blok, directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid, de heer Michiel de Koning, directeur DOCFactory BV

 

Nieuwsarchief.

Terug

Nieuws

20.09.2019 Referentie Yakult

Op verzoek van Yakult Europe BV heeft DOCFactory tijdelijk de dagelijkse nieuwsmonitoring, wekelijkse wetenschappelijke nieuwsmonitoring en maandelijkse productmonitoring verzorgd.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer