17.04.2019

Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken. De Gemeente Leiden zal vanaf dat moment geen analoog archief meer bezitten en volledig digitaal werken. In twee jaar tijd zal naar schatting ruim twee en halve strekkende kilometer archief door DOCFactory in goede, geordende en toegankelijke staat zijn gebracht.

Voordat kan worden begonnen met de daadwerkelijke bewerking van de verschillende archieven, moet op alle locaties het papieren archief worden onttrokken. De papieren dossiers liggen her en der verspreid bij de medewerkers. Zij ontvangen instructies aan de hand waarvan gefaseerd en in speciale sessies het papieren archief wordt verzameld. Nadat al het papieren archief is verzameld, volgt een controle om zeker te zijn dat al het archiefmateriaal is onttrokken. Wanneer er zekerheid is over de compleetheid van alle informatie per dienstonderdeel, start de bewerking van het archief. Archieven worden geselecteerd, waarna conform de regels van het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken het voor bewaring in aanmerking komende gedeelte van het archief wordt geïnventariseerd.

Het eindresultaat in 2021 bestaat er uit dat de Gemeente Leiden geen papieren archief meer in huis heeft. Daarnaast is het voor vernietiging in aanmerking gekomen archief extern opgeslagen en voorzien van vernietigingsjaren. Alle te bewaren archieven zijn geïnventariseerd en (vervroegd) overgebracht of tijdelijk extern opgeslagen.

Op de foto van links naar rechts: de heer Haci Ergun, senior-inkoper Servicepunt 71 Leiden,
de heer Ronald Molenaar, salesmanager Reisswolf Randstad BV, de heer Wim Blok, directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid, de heer Michiel de Koning, directeur DOCFactory BV

 

Nieuwsarchief.

Terug

Nieuws

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer