08.05.2019

Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.

Dit jaar hebben de Archiefdagen een nieuwe opzet gekregen en zetten de organisatoren de deelnemers aan het werk: onderzoeken, debatteren, experimenteren, reflecteren, bevragen en bezinnen.

Bovendien bieden de dagen een uitgelezen mogelijkheid om twee collega’s van DOCFactory aan het werk te zien: Antony Fokker en Lauren Romijn.

Het programma
Beide dagen starten met een plenair ochtendprogramma. De openingslezing op 3 juni wordt verzorgd door Marleen Stikker, directeur van Waag Technology and Society. De ochtend van 4 juni is gewijd aan de herziening van de Archiefwet. De DG Cultuur en Media, Barbara Wolfensberger, komt spreken gevolgd door een plenair debat.

Voor de middagen kan men kiezen uit een breed pallet van middag vullende, interactieve parallelprogramma's.

Op maandag 3 juni:

  • Samen werken aan samenwerken. Hoe effectiviteit te vergroten. De organisatie van deze workshop is in handen van het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden i.s.m. VNG Realisatie.
  • Oud geleerd is jong gedaan. De dynamiek tussen directeuren en JONG professionals. JONG Archivarissen en het Kennisplatform Professionalisering staan garant voor dit boeiende middagprogramma.
  • Duurzaam beheer (1). Leren door delen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Kennisplatform E-depot hebben voor deze workshop de handen ineen geslagen. 
  • Our story can be your story. Het samenspel tussen professional en publiek. De Kennisplatforms Dienstverlening en Educatie laten je kennismaken met een successtory van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Op dinsdag 4 juni:

  • Van preserveren naar cureren. De archiefprofessional als informatiemakelaar? Deze workshop is in handen van de Stichting Archiefpublicaties.
  • Duurzaam beheer (2). Leren door trainen en spelen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Kennisplatform E-depot tekent ook voor deze middag; een mooie aanvulling op dag 1!
  • Archieven in transitie. Van management naar leiderschap. Speciaal voor de doelgroep van BRAIN: de directeuren/managers.
  • Het goud en het asfalt. Hoe documenteren we de 21ste-eeuwse samenleving? Het Kennisplatform Particuliere Archieven sloot hiervoor een mooi verbond met Imagine IC, de Reinwardt Academie, de NVBA en gastheer Streekarchief Midden-Holland. Antony en Lauren zullen hier spreken.
  • Werken met wetgeving. Wegwijs worden in het woud van informatiewetten. Voor deze workshop zocht het Kennisplatform Toezicht de samenwerking met de Argumentenfabriek.

Het volledige programma is hier te vinden. Meer informatie over de plenaire presentaties en workshops is hier te vinden.

Na afloop van het congres is er een verzorgde borrel én gelegenheid, net als afgelopen jaren, om met elkaar een hapje te eten, nog even na te praten of te netwerken.

Aanmelden
Zowel leden als niet-leden zijn van harte uitgenodigd om aan de Archiefdagen 2019 deel te nemen.

Voor de laatste informatie over de Archiefdagen: klik hier.


*Dit zijn: Jong Archivarissen, de Stichting Archiefpublicaties, het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) en de Kennisplatforms Informatiehuishouding Overheid, E-depot, Educatie, Dienstverlening, Professionalisering, Particuliere Archieven, Toezicht, Dienstverlening en Openbaarheid.

 

Nieuwsarchief.

Terug

Nieuws

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer

31.10.2019 Referentie audit bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory een audit uitgevoerd met als doel het gemeentelijke digitale informatiebeheer te evalueren en, indien nodig, aan te passen. DOCFactory heeft hiervoor gebruik gemaakt van de RODIN-standaard.
Lees meer