Sharon Komen

|

Informatiespecialist

Sharon heeft in 2016 haar master Applied Cognitive Psychology cum laude afgerond. Tijdens haar masterscriptie onderzocht ze ‘blame culture’ in de gezondheidszorg, waarbij ze gestructureerd te werk ging om de verschillende relevante factoren op papier te krijgen. Haar resultaten zijn later gebruikt in een publicatie. 

Na haar master ging ze aan de slag als functioneel ontwerper in de IT. Ze werkte aan applicaties voor gemeenten en inwoners op het sociaal domein. Al snel werd ze product owner van één van de applicaties en was daarmee het contactpunt voor externen en internen. 

Sharon vindt het leuk om in haar vrije tijd structuur aan te brengen in de wereld om haar heen. Zo heeft ze bijvoorbeeld een postzegelverzameling uit een erfenis gesorteerd. Bij DOCFactory kan ze haar passie voor het structureren van informatie op zowel digitaal als analoog vlak in de praktijk brengen.  

Haar motto is: "Doe wat je kunt, meer kun je niet doen."