Margot van Kooten

Na de opleiding Kunstgeschiedenis in Leiden en Kunst- en Cultuurwetenschappen in Rotterdam is Margot in 2006 gestart  bij het Nationaal Archief, waar ze als medewerker Selectie en Acquisitie onder meer selectielijsten vaststelde en toegangen beoordeelde. Daarnaast voerde zij een historisch onderzoek uit voor het gemeenschappelijk cultureel erfgoedproject van het Nationaal Archief, waarvoor zij onderzoek mocht doen in de archieven van Dubrovnik en Venetië.

In 2009 specialiseerde Margot zich als senior informatiespecialist verder in het informatiemanagement bij Doxis, waar zij onder andere meehielp met de inventarisatie van het omvangrijke oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis en de bewerking van het archief coördineerde.

Vanaf 2010 ging Margot als freelancer aan de slag en voerde diverse historisch onderzoeken uit, waarvan enkele hebben geresulteerd in een publicatie. Zo deed zij onderzoek in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en schreef ze mee aan de boeken Jodenjacht en Jacht op het verzet. Voor de Museumvereniging en de Restitutiecommissie voerde Margot onderzoek uit naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken die werden verdacht van roof tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van 2014 tot en met 2017 deed Margot historisch onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis en is ze coauteur van het jubileumboek Hier om te helpen. 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.

Met haar ervaring als onderzoeker weet Margot als geen ander hoe belangrijk een goed geordend archief is. Met die kennis in het achterhoofd wil ze bij DOCFactory bijdragen aan deze archieftoegankelijkheid, voor huidige én toekomstige onderzoekers.

linkedin.com/in/margot-van-kooten-1ba5804

Nieuws

20.09.2019 Referentie Yakult

Op verzoek van Yakult Europe BV heeft DOCFactory tijdelijk de dagelijkse nieuwsmonitoring, wekelijkse wetenschappelijke nieuwsmonitoring en maandelijkse productmonitoring verzorgd.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer