Luka Perotti

Luka heeft de afgelopen jaren met veel plezier gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft eerst de bachelor Geschiedenis gedaan, waarna hij doorpakte met de master Colonial and Global History. Gedurende de master heeft Luka zich gericht op de onafhankelijkheidsstrijd die plaatsvond in Nederlands-Indië, waarbij hij zich specifiek richtte op het eiland Borneo.

Voor de scriptie die tijdens de master geschreven diende te worden heeft Luka de nodige uren doorgebracht in het Nationaal Archief in Den Haag. Het werken met archiefstukken vindt hij interessant omdat het de kans biedt om het verleden in te duiken en omdat het een prachtige manier is om informatie in te winnen.

Deze interesse in het archief heeft zich vervolgens verder ontwikkeld. Luka besefte dat een goed toegankelijk archief van groot belang is: niet alleen voor historici, maar ook voor de overheid en voor het bedrijfsleven. Toen hij in het voorjaar van 2020 de kans kreeg om bij DOCFactory aan de slag te gaan hoefde hij daar dus ook geen twee keer over na te denken.

linkedin.com/in/luka-perotti-ab62a9114/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer