Lisanne van de Mortel

Lisanne is in september 2019 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daar heeft ze eerst de Bachelor Geschiedenis gedaan. Tijdens deze studie ontwikkelde ze een grote interesse in Rusland en Russische geschiedenis. Aansluitend voltooide ze de Master Russian and Eurasian Studies, ook in Leiden. Tijdens haar studie heeft ze ook studieprogramma’s op het gebied van Russische taal en cultuur gevolgd in Sint-Petersburg en Minsk.

Lisanne is in maart 2020 begonnen als informatiespecialist bij DOCFactory. Zij is nieuw op het gebied van informatiemanagement. Het lijkt haar een interessant vakgebied, dat goed aansluit bij haar achtergrond in de Geesteswetenschappen. Ze vindt het interessant om nu aan de andere kant te staan. In plaats van informatie te gebruiken voor onderzoek, werk je namelijk aan het beschikbaar en raadpleegbaar maken van informatie voor onderzoekers in de toekomst. Dit vind ze een leuk aspect aan dit werk.

Lisanne wil graag het vakgebied ontdekken en nieuwe dingen blijven leren. Ze is dan ook begonnen met een project waarin ze een aantal historische archieven van een financiële organisatie gaat inventariseren.

linkedin.com/in/lisanne-van-de-mortel-511492195/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer