Karin Liefting

Na carrières in de media en de ruimtelijke ordening volgde Karin vanaf 2013 de Master Culturele Informatiewetenschap in deeltijd om haar kennis van informatiemanagement te actualiseren. Haar ervaring met het redigeren en opzetten van archieven vergrootte zij met werk op het Internationale Instituut van Sociale Geschiedenis in Amsterdam. In de zomer van 2014 rondde zij de opleiding af. Haar eindopdracht had als onderwerp ‘kennisoverdracht tijdens hoorzittingen en rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer'.

Karin is werkzaam geweest bij de Volkskrant en het NOS-journaal maar ook bij gemeentelijke en nationale overheden. Zij kan meedenken en faciliteren bij veranderprocessen. Is sociaal sterk en heeft een groot netwerk. Als ervaren informatiespecialist blijft ze nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor werk en collega's. Andere eigenschappen: doelgericht en houdt van lachen.

linkedin.com/in/karinliefting

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer