Joke Langbroek

Na het volgen van de BDI in Den Haag begon Joke als bibliothecaris-documentalist bij Shell International, waar zij meerdere functies heeft bekleed. Bij de afdeling Health, Safety & Environment (HSE) was ze literatuuronderzoeker/documentalist. Later beheerde zij de bibliotheek van de Medische Dienst in London en Den Haag, waar zij verantwoordelijk was voor documentaire informatievoorziening op het gebied van occupational health, ergonomie, voor Shell medewerkers en expats wereldwijd. Met de medische bibliotheek wist zij de kwaliteitsnorm ISO 9001 te behalen; ook heeft ze in samenwerking met de ICT-afdeling een document management systeem (dms) opgezet en geïmplementeerd.

Naast haar werkzaamheden voor Shell ging Joke Nederlandse Taal- en Letterkunde studeren met als  afstudeerrichting Historische Letterkunde. Ze heeft haar bibliotheekbaan gecombineerd met redactiewerk. Joke heeft geschreven voor verschillende publicaties en werkte mee aan het allereerste openbare Health Safety & Environmental report van Shell.

Vanuit het bibliotheekwezen maakte Joke de overstap naar een bedrijf dat webportals bouwt, onderhoudt en artikelen aanlevert. Een veelzijdige baan waar ze zich richtte op content management, redactiewerk en custom support. De laatste jaren heeft Joke projecten naar zich toegetrokken betreffende het organiseren van informatie. Dat beviel uiteindelijk zo goed dat ze weer terug wilde in het informatievak.

Joke werkt graag samen met anderen, om een optimaal resultaat te behalen en het doorgeven en toegankelijk maken van kennis en ideeën mogelijk te maken.

https://www.linkedin.com/in/joke-langbroek-3084228/

Nieuws

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer

26.03.2019 Referentie TenneT

DOCFactory heeft in opdracht van Offshore Asset Management, onderdeel van netbeheerder TenneT, een geheel nieuwe structuur ontwikkeld en ingericht voor een SharePointsite. Vervolgens heeft DOCFactory alle bestanden geschoond, gemetadateerd en gemigreerd naar deze nieuwe site.
Lees meer

21.03.2019 417e verjaardag Amsterdamse Beurs bekroond met overdracht historische archieven

Woensdag 20 maart jl. vierden Euronext Amsterdam en Stichting Capital Amsterdam (SCA), de bewaker en promotor van het Nederlandse beurserfgoed, de 417e beursverjaardag van de Amsterdamse Beurs.
Lees meer