Fred Schoonheim

De loopbaan van Fred startte in de 70er jaren van de vorige eeuw met functies bij de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht in Den Haag en de gemeentearchieven van Utrecht en Amsterdam. In die periode volgde hij ook de opleidingen aan de Rijksarchiefschool en SOD-II. Fred deed vervolgens een stap het Noordzeekanaal over met een functie als adjunct-streekarchivaris bij het Streekarchief Waterland.

In 1991 maakte Fred de switch naar het bedrijfsleven als directeur-oprichter van een project- en detacheringsbureau op het gebied van informatie- en archiefbeheer. In 2003 werd Fred inspecteur/interbestuurlijk toezichthouder, vervolgens provinciearchivaris en archivaris van enkele openbare lichamen bij de Provincie Utrecht. In die periode volgde hij onder meer audit-opleidingen op zijn vakgebied. 

De afgelopen anderhalf jaar was Fred op Curaçao werkzaam als directeur van de (nieuwe) ambtelijke projectorganisatie Selectie Bestuursarchieven 1938-2010 en als vakdocent selectie en inventarisatie bij de bacheloropleiding Archief- en recordsmanagement aan de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC).

Fred is een allround informatie- en archiefspecialist die in zijn loopbaan de gehele omslag van een analoge naar een digitale informatiehuishouding heeft meegemaakt en het nog steeds een uitdaging vindt om hieraan een bijdrage te leveren. Fred kent het vakgebied als geen ander en wil vanuit die kennis graag verbindingen leggen om tot resultaten te komen, waarbij hij het belangrijk vindt om de organisatorische en persoonlijke balans niet uit het oog te verliezen.

https://www.linkedin.com/in/fred-schoonheim-45166431/

Nieuws

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer