Fred Schoonheim

De loopbaan van Fred startte in de 70er jaren van de vorige eeuw met functies bij de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht in Den Haag en de gemeentearchieven van Utrecht en Amsterdam. In die periode volgde hij ook de opleidingen aan de Rijksarchiefschool en SOD-II. Fred deed vervolgens een stap het Noordzeekanaal over met een functie als adjunct-streekarchivaris bij het Streekarchief Waterland.

In 1991 maakte Fred de switch naar het bedrijfsleven als directeur-oprichter van een project- en detacheringsbureau op het gebied van informatie- en archiefbeheer. In 2003 werd Fred inspecteur/interbestuurlijk toezichthouder, vervolgens provinciearchivaris en archivaris van enkele openbare lichamen bij de Provincie Utrecht. In die periode volgde hij onder meer audit-opleidingen op zijn vakgebied. 

De afgelopen anderhalf jaar was Fred op Curaçao werkzaam als directeur van de (nieuwe) ambtelijke projectorganisatie Selectie Bestuursarchieven 1938-2010 en als vakdocent selectie en inventarisatie bij de bacheloropleiding Archief- en recordsmanagement aan de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC).

Fred is een allround informatie- en archiefspecialist die in zijn loopbaan de gehele omslag van een analoge naar een digitale informatiehuishouding heeft meegemaakt en het nog steeds een uitdaging vindt om hieraan een bijdrage te leveren. Fred kent het vakgebied als geen ander en wil vanuit die kennis graag verbindingen leggen om tot resultaten te komen, waarbij hij het belangrijk vindt om de organisatorische en persoonlijke balans niet uit het oog te verliezen.

https://www.linkedin.com/in/fred-schoonheim-45166431/

Nieuws

15.01.2019 Referentie gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory het archiefblok van de voormalige gemeente Bodegraven over de periode 1990-1999 geïnventariseerd, opgeschoond en materieel verzorgd met als doel overdracht naar het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.12.2018 Samen in 2018 en samen in 2019

De decembermaand is een periode van (zelf)reflectie. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, maar ook voor DOCFactory als bedrijf.
Lees meer

11.12.2018 Referentie Luchtverkeersleiding Nederland

In opdracht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft DOCFactory in 2018 de nieuwe selectielijst vervaardigd. 

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer