Eva van den Hurk-van t Klooster

In 2014 rondde Eva de opleiding Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam af, waarna zij als Beheerder beeld en geluid bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch (voormalig Stadsarchief Den Bosch) in dienst trad. Al snel zette Eva zich in voor het correct overbrengen van audiovisueel materiaal naar de archiefbewaarplaats, het maken en vastleggen van auteursrechtelijke afspraken en het herinrichten van de beeldbank op basis van die afspraken. Daarnaast verdiepte zij zich in uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ook vertaalde Eva de werkprocessen vanuit haar functie naar een procesmanagementsysteem en is ze bekend met verschillende CMS- en zaaksystemen.

Hoewel Eva graag dingen zelfstandig regelt, betrekt ze altijd anderen bij haar ideeën. Zij haalt graag het beste uit zichzelf en anderen naar boven en ziet samenwerking als dé manier van kennis delen. Kenmerkend voor Eva zijn haar gedrevenheid, leergierigheid en doorzettingsvermogen.   

Eva is sinds 2019 in dienst van DOCFactory. Haar motto: “Archiveren is een kwestie van doen”.

linkedin.com/in/evavandenhurkvantklooster/

Nieuws

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer