Eva van den Hurk-van t Klooster

In 2014 rondde Eva de opleiding Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam af, waarna zij als Beheerder beeld en geluid bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch (voormalig Stadsarchief Den Bosch) in dienst trad. Al snel zette Eva zich in voor het correct overbrengen van audiovisueel materiaal naar de archiefbewaarplaats, het maken en vastleggen van auteursrechtelijke afspraken en het herinrichten van de beeldbank op basis van die afspraken. Daarnaast verdiepte zij zich in uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ook vertaalde Eva de werkprocessen vanuit haar functie naar een procesmanagementsysteem en is ze bekend met verschillende CMS- en zaaksystemen.

Hoewel Eva graag dingen zelfstandig regelt, betrekt ze altijd anderen bij haar ideeën. Zij haalt graag het beste uit zichzelf en anderen naar boven en ziet samenwerking als dé manier van kennis delen. Kenmerkend voor Eva zijn haar gedrevenheid, leergierigheid en doorzettingsvermogen.   

Eva is sinds 2019 in dienst van DOCFactory. Haar motto: “Archiveren is een kwestie van doen”.

linkedin.com/in/evavandenhurkvantklooster/

Nieuws

14.10.2019 Referentie audit bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory een audit uitgevoerd met als doel het gemeentelijke digitale informatiebeheer te evalueren en, indien nodig, aan te passen. DOCFactory heeft hiervoor gebruik gemaakt van de RODIN-standaard.
Lees meer

02.10.2019 Referentie Stadsarchief Breda

Stadsarchief Breda beschikt over een uitgebreide beeldcollectie en wil deze graag online met het publiek delen. Randvoorwaarde is dat auteursrechten van de getoonde werken goed geregeld zijn.
Lees meer

20.09.2019 Referentie Yakult

Op verzoek van Yakult Europe BV heeft DOCFactory tijdelijk de dagelijkse nieuwsmonitoring, wekelijkse wetenschappelijke nieuwsmonitoring en maandelijkse productmonitoring verzorgd.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer