Ellen Altona

Een studie kunstgeschiedenis aan de Utrechtse universiteit bracht Ellen in contact met vele van de museale collecties die Nederland rijk is. Als coördinator fotografie bij het Centraal Museum ontstond de fascinatie voor de fotografische afbeelding als object en voor de ontwikkelingen in de fotografie van de 19de eeuw. Met veel genoegen werkte ze vervolgens als registrator fotografie bij onder meer het Tropenmuseum, museum Bronbeek en het Theaterinstituut.

In 2006 kwam de overstap naar het Nationaal Archief. Eerst als projectmedewerker bij een digitaliseringstraject, later in een team dat verantwoordelijk was voor het inventariseren van tekeningen en kaarten waaronder handgekleurde manuscriptkaarten. Er volgden diverse cursussen op archiefgebied en zo hoopt Ellen bij DOCfactory een bijdrage te leveren aan één van de vele archiefprojecten die onder hun deskundige hoede zijn.

Motto: bewaren met beleid is behoud voor altijd!

https://nl.linkedin.com/in/ellenaltona

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer