Bojana Duric

Bojana is in 2002 bij toeval in contact gekomen met het post- en archiefwezen. Al gauw kreeg ze de smaak te pakken: hoe ouder de stukken zij in haar handen had, des te groter haar passie voor het vak werd. Daarnaast is ze zeer geinterresseerd in de digitalisering, alles is dan binnen handbereik. En nog belangrijker: jongeren zijn zo is staat om heel oude stukken in te zien.

Bojana is betrokken geweest bij verschillende projecten bij gemeenten, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Dienst Openbaar Onderwijs en andere overheidsinstanties.

Na een tijdje er uit geweest te zijn, doordat ze niet in Nederland woonde, maakte zij haar herintrede weer in 2019 en sinds januari 2020 werkt zij bij DOCFactory.

Motto: “Hoe je gedachten zijn, zo is ook je leven”.

linkedin.com/in/bojana-duric-31733819

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer