Anna Smolders

 

Tijdens haar studie kunstgeschiedenis maakte Anna kennis met ‘het archief’. Haar afstudeerscriptie had het archief van een kunstenaarsvereniging als uitgangspunt. Na deze eerste kennismaking sloeg Anna andere wegen in. Toch heeft het begrip ‘archief’ haar niet losgelaten want ruim 10 jaar geleden besloot zij zich verder te bekwamen in het archiefvak. Sindsdien heeft Anna een brede ervaring opgedaan als informatiespecialist.

Die ervaring is opgedaan in zeer uiteenlopende projecten en bij een breed scala aan (project)organisaties; van historische waterschapsarchieven tot dynamische vergunningendossiers en van archieven van particuliere organisaties tot archieven van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden.

De werkzaamheden hebben zich de afgelopen jaren vooral afgespeeld op het terrein van archiefbewerking: het wegwerken van achterstanden, herordening, selectie en vernietiging en inventarisatietrajecten (volgens de regelen der kunst) . Die ervaring is aangevuld met een record management opleiding en interne cursussen. Wat haar bij al deze projecten aansprak was het uitgangspunt dat je door het aanbrengen van "orde in de chaos" de informatie optimaal kunt laten aansluiten op de vraag van de gebruiker. 

Anna is zorgvuldig, nieuwsgierig, heeft een kritische blik en een brede belangstelling. Motto: combineer oog voor detail en historisch belang met het bewaken van de hoofdzaak; een gebruikersvriendelijk eindresultaat.

nl.linkedin.com/pub/anna-smolders/60/363/9bb

Nieuws

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer

26.03.2019 Referentie TenneT

DOCFactory heeft in opdracht van Offshore Asset Management, onderdeel van netbeheerder TenneT, een geheel nieuwe structuur ontwikkeld en ingericht voor een SharePointsite. Vervolgens heeft DOCFactory alle bestanden geschoond, gemetadateerd en gemigreerd naar deze nieuwe site.
Lees meer

21.03.2019 417e verjaardag Amsterdamse Beurs bekroond met overdracht historische archieven

Woensdag 20 maart jl. vierden Euronext Amsterdam en Stichting Capital Amsterdam (SCA), de bewaker en promotor van het Nederlandse beurserfgoed, de 417e beursverjaardag van de Amsterdamse Beurs.
Lees meer